Klient:

LEWIATAN

Wdrożenie:

lipiec 2012

Strona:
www.odpowiedzialnafirma.pl/platforma

Witryna LEWIATANU

W ramach projektu Kapitał Społeczny dla Gospodarki zrealizowaliśmy na zlecenie Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN dwa projekty. Pierwszym z nich jest platforma ułatwiająca komunikację między przedstawicielami świata biznesu i III-go sektora oraz inicjowanie wspólnych projektów. Umożliwia również promowanie projektów na rzecz budowy wspólnego kapitału społecznego, skutecznie wykorzystując przy tym wzajemny potencjał partnerów. Ważnym elementem platformy jest również baza dobrych praktyk, która może stanowić drogowskaz i inspirację dla wielu organizacji. Platforma dostępna jest pod adresem www.odpowiedzialnafirma.pl/platforma.

Drugim przedsięwzięciem jakie zrealizowaliśmy z PKPP Lewiatan w ramach tego samego projektu jest narzędzie do mapowania interesariuszy. To interaktywna aplikacja umożliwiająca firmom samodzielne wygenerowanie szczegółowego raportu odnośnie wpływu różnych grup interesariuszy na ich biznes oraz sugerowanej strategii komunikacji z poszczególnymi grupami. Narzędzie dostępne jest pod adresem www.odpowiedzialnafirma.pl/mapowanie.

Realizacja:
  • Opracowanie projektu graficznego serwisu
  • Wykonanie interfejsu użytkownika
  • Przygotowanie i wdrożenie systemu zarządzania treścią