Klient:

Fundacja Ius Medicinae

Wdrożenie:

grudzień 2013

Strona:
www.kodeksdlaorganizacji.pll

Kodeks dla organizacji

Celem projektu realizowanego przez Fundację Ius Medicinae jest zapewnienie, by wszystkie organizacje pozarządowe działające dla dobra pacjenta funkcjonowały nie tylko zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, lecz również przestrzegając najwyższych standardów etycznych we współpracy z administracją publiczną, biznesem i innymi podmiotami, których celem nadrzędnym jest dobro pacjenta. Kodeks Etyki dla Organizacji Pozarządowych działających dla Dobra Pacjenta to wspólna inicjatywa największych federacji pacjentów oraz wspierających je Fundacji, które widząc brak zewnętrznych regulacji standardów funkcjonowania podmiotów działających na rzecz pacjenta podjęły działania, mające na celu wypracowanie dokumentu, który ma służyć przestrzeganiu najwyższych norm etycznych współpracy organizacji pacjentów z partnerami instytucjonalnymi. Pomysłodawcy projektu pragną, aby w opinii społecznej dokument ten stał się symbolem profesjonalizacji, transparentności i wiarygodności organizacji pacjenckich w Polsce.
Ważne:
*

Materiały video


*

Autorski CMS


*

Projekt graficzny


Realizacja:
  • Projekt graficzny strony korespondujący z przygotowanym logotypem
  • Panel administracyjny umożliwiający szybkie i łatwe dodawania nowych treści
  • Optymalizacja materiałów video, tak by wyświetlały się w sposób nieobciążający serwera
  • Interaktywna ankieta pozwalająca na weryfikację jednego z kluczowych wskaźników projektu