Profesjonalne strony internetowe a dostępność w sieci


Dostępność (ang. – accessibility) – to obszar wiedzy pozwalający tak przygotować serwis internetowy, by mogło bez przeszkód skorzystać z niego jak największe grono odbiorców, bez względu na wiek (np. osoby starsze), czy stan zdrowia (np. osoby niedowidzące lub niewidome), a także niezależnie od właściwości używanego przez nich oprogramowania i sprzętu.

Najlepszym sposobem zapewnienia wszystkim dostępu do naszego serwisu jest stosowanie się do międzynarodowych wytycznych dostępności treści internetowych – (WCAG – Web Content Accessibility Guidelines).


WCAG w sferze publicznej

Zapewnienie by serwis był dostępny dla wszystkich użytkowników jest szczególnie istotne dla instytucji publicznych, które zobowiązane są konstytucyjnym zapisem do zapewnienia wszystkim obywatelom równości w dostępie do informacji. Co ważne, obowiązek spełnienia wymagań w zakresie zgodności z WCAG 2.0 dla jak największej liczby użytkowników, niezależnie od wieku, niepełnosprawności, sprzętu i oprogramowania w stosunku do wszelkich rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz systemów teleinformatycznych ma już bardzo konkretne ramy prawne.  Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności nałożyło na administratorów obowiązek odpowiedniego dostosowania stron internetowych.

Mówiąc krótko – wszystkie strony jednostek publicznych muszą teraz spełniać standardy dostępności. Czas na ich dostosowanie określony przywołanym rozporządzeniem minął w maju 2015 roku.


Dostępni = odpowiedzialni

O dostępność warto jednak zadbać też z komercyjnego punktu widzenia. Aż 57% badanych użytkowników uważa bowiem, że dostępność jest dla nich istotną cechą strony internetowej. Poza tym jest to doskonały sposób na podkreślenie, że prowadzony przez nas biznes bierze pod uwagę kwestie społecznej odpowiedzialności.

Dzięki wieloletniej współpracy z fundacją Widzialni i doświadczeniu w przygotowywaniu stron dla osób niedowidzących i niewidomych jesteśmy w stanie zapewnić naszym Klientom unikalną specjalistyczną wiedzę odnośnie tego jak przygotować stronę internetową dostępną dla każdego.


Zastosowanie accessibility daje wymierne korzyści:

 • zwiększenie ilości osób mogących skorzystać z serwisu,
 • możliwość przeglądania serwisu w telefonach komórkowych, palmtopach i innych niestandardowych urządzeniach,
 • możliwość przeglądania strony na różnych platformach systemowych np. Windows, Linux,
 • możliwość przeglądania strony w różnych przeglądarkach internetowych,
 • możliwość przeglądania strony w programach czytających dla niewidomych,
 • możliwość przeglądania strony na komputerach wyposażonych w wolne łącza,
 • polepszenie pozycji serwisu w wyszukiwarkach internetowych,
 • zwiększenie satysfakcji użytkowników,
 • zmniejszenie kosztów utrzymania serwisu,
 • zwiększenie szybkości ładowania serwisu,
 • zwiększenie satysfakcji użytkowników.